cursus

Muziek op Schoot is plezier in muziek ervaren en ruimte scheppen voor de muzikale ontwikkeling van het kind tussen de 4 maanden en 4 jaar en zijn ouder/verzorger. 
Hierbij worden handreikingen gedaan om de muzikale activiteiten juist en vooral ook thuis met elkaar te doen met als nevendoel dat de emotionele band tussen kind en verzorger wordt versterkt
Daarnaast wordt de totale ontwikkeling van het kind gestimuleerd.


De cursussen Muziek op Schoot worden drie keer per jaar aangeboden en hebben ieder een duur van 6 of 9 weken. De lessen vinden plaats op maandag- woensdag- en vrijdagochtend. De cursussen staan los van elkaar. Het is uiteraard mogelijk meerdere cursussen per jaar te volgen; er worden altijd nieuwe en uitdagende muzikale spelvormen aangeboden.

Bij de indeling van de groepen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen, echter behoudt MUZIEK MET MARIEK zich het recht voor om bij een gering aantal aanmeldingen verticale groepen te maken (van 0 tot 2  en van 2 tot 4 of van 1,5 tot 4 jaar).